זוכי העיטור לשנת 2010

 

​גב' רבקה מקובר

עבור תרומתה המרכזית למאבק בסחר בבי אדם למטרות עבדות ועבודת כפייה. כמנהלת אגף ההסדרה במינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, היא בנתה מערך מנהלי שפיקח על לשכות לתיווך עובדים זרים והרתיע אותן מביצוע עבירות נגד אוכלוסייה פגיעה זו. היא דרבנה חקירות, שללה או התלתה רשיונות בשעה הצורך ותרמה ליצירת תקדימים משפטיים, כל זאת - באומץ לב, בנחישות ובחירוף נפש עד כדי סיכון חיים.   

 

גב' ריטה חייקין

עבור תרומתה המכרעת למאבק בסחר בבי אדם למטרת זנות. היא עמלה במשך השנים לסייע לרשויות אכיפת החוק, לתמוך בקורבנות סחר בבני אדם לזנות ולחנך את הציבור ובעלי תפקידים בצמתים מרכזיים. בכל שעשתה היא הפגינה חדשנות, יצריתיות, עין חדה לאבחון בעיות וכושר נדיר ליצור שיתופי פעולה, ובין היתר, עם רשויות וארגונים במדינות המקור של קורבנות הסחר.  

 

מכון תודעה

עבור תרומתו המרכזית למאבק בסחר בבי אדם למטרת זנות. מכון תודעה פועל במשך שנים בדבקות ובמסירות להעלות את המודעות הציבורית לנזקי הסחר בבני אדם לזנות, לשמש כמקור מידע מהימן ולתמוך בקורבנות העבירה ברגישות וביצירתיות, תוך ליווי אישי צמוד במקרה הצורך. במעשיו הוא תרם ליצירת הסדרים תקדימיים המשמשים כדוגמא ונס אף במישור הבין לאומי.