זוכי העיטור לשנת 2009

 

​גב' מרית דנון

על תרומתה הייחודית למאבק בסחר בבני אדם. כמנהלת הרשות לקידום מעמד האשה במשרד ראש הממשלה, גברת דנון הביאה למהפך בהגברת מודעות הציבור לתופעה, ותרמה למהלך היסטורי של ייסוד מסגרות הגנה עבור נשים בזנות. היא הפגינה יצירתיות, גמישות ויוזמה. פעולתה נעשתה תוך שיתוף פעולה ומתן כבוד לכל אדם וכל גוף בדרכו של אהרון הכהן "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה."

 

גב' רינת דוידוביץ

על תרומתה המכרעת למאבק בסחר בבני אדם. כמנהלת המקלטים לקורבנות סחר לזנות ולעבדות, עיצבה גברת דוידוביץ' מסגרות שיכולות לשמש לאות ולמופת במישור הבין לאומי. השירותים הניתנים במקלטים מגוונים ומעשירים, נפגעי העבירה נהנים מתמיכה וסיוע והמקלט מפרסם מדי שנה דו"חות הכוללים נתונים מחקריים חשובים. בזכותה הפך המקלט למגדלור לקורבנות בפרט ולמאבק בסחר בבני אדם בכלל.

 

קו לעובד

על תרומתו המרכזית למאבק בסחר בבני אדם למטרות עבדות ועבודת כפייה. קו לעובד קידם פסיקה עקרונית, תרם לפיתוח חקיקה, והביא להגברת מודעות הציבור לנושא. הארגון פיתח מיומנות בזיהוי קורבנות העבירה ורב את ריבם, תוך מתן סיוע רחב היקף ומקצועי. עובדי קו לעובד ומתנדביו פעלו במסירות נפש, באומץ וללא מורא, ולא היססו להביע עמדות חדשניות, שהפכו ברבות הימים להלכות מנחות. עליהם ניתן לומר - "מנשרים קלו מאריות גברו".