זוכי העיטור לשנת 2008

 

חברת הכנסת זהבה גלאון

על תרומתה הייחודית למאבק בסחר בבני אדם. כיושבת ראש הועדה הפרלמנטרית, ולימים וועדת המשנה של הכנסת בנושא הסחר בנשים, ח"כ גלאון הייתה פורצת דרך שקידמה חקיקה חשובה, העלתה מודעות ציבורית ודרבנה את הממשלה לפעול בנחישות למיגור התופעה; כל זאת, תוך קידום שיתוף פעולה בין הממשלה, הכנסת והארגונים הלא ממשלתיים.

 

מחלק חקירות א', מפלג תשאול ימ"ר תל אביב

על תרומתם המכרעת למאבק בסחר בבני אדם למטרת זנות. חברי הצוות גילו יצירתיות, תושיה ומסירות בביצוע עשרות חקירות, הביאו להעמדה לדין של דמויות מרכזיות. ביססו שיתוף פעולה עם משטרות ארצות המקור והפכו למוקד של מומחיות וידע בתחום. הודות למאמציהם צומצמו מימדי הסחר בבני אדם למטרות זנות במדינת ישראל.

 

מוקד סיוע לעובדים זרים

על תרומתו המכרעת למאבק בסחר בבני אדם למטרות זנות ועבדות. המוקד היה מהחלוצים ההולכים לפני המחנה בזיהוי התופעה, בהעלאת מודעות הציבור אליה, במתן סיוע לנפגעי העבירה ובקידום מחקר, חקיקה ופסיקה עקרוניים. השפעת עובדי המוקד על מדיניות המאבק בסחר בבני אדם היא הרבה מעבר למספר עובדיו ומתנדביו. ברוח נביאי ישראל, הוא נלחם עבור צדק חברתי במסירות נפש וללא מורא.