הגנה

 
​במישור של הגנה על קורבנות סחר בבני אדם, במדינת ישראל ישנם הסדרים מתקדמים ביחס למדינות אחרות.
להלן עיקרי הפעילות בתחום ההגנה:

מקלטים לקורבנות סחר בבני אדם

בישראל פועלים מקלטים לקורבנות סחר בבני אדם - מקלט "מעגן" ומקלט "טספא" לנשים ומרכז "אטלס" לגברים - הממומנים ומפוקחים על ידי משרד הרווחה, ומופעלים ע"י עמותת "קשת".  מקלטים אלו הוקמו מכח החלטות ממשלה (החלטת ממשלה מס' 2806 מיום 1.12.02 עוסקת בהקמת מקלט לקורבנות סחר לעיסוק בזנות. החלטת ממשלה מס ' 2670 מיום 2.12.07 עוסקת בהקמת מקלט לקורבנות עבדות ועבודת כפיה).

 

המקלטים מעניקים שירותים פסיכוסוציאליים ורפואיים, וסיוע כללי לקורבנות, כמו למשל סיוע באיתור מקומות עבודה, מתן הכשרה מקצועית רלוונטית לארצות המוצא וכו'. השהות במקלט אינה מותנית בשיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק.

עם סיום השהות במקלט ובארץ בכלל החזרת הקורבנות למדינותיהם נעשית תוך קיום קשר עם גורמי רווחה במדינת המוצא.

 

להרחבה אודות פעילות המקלטים:

 

אשרות שהייה מיוחדות לקורבנות 

מדינת ישראל מעניקה אשרות שהייה מיוחדות לקורבנות סחר בבני אדם. אשרות אלה אינן מותנות בשיתוף פעולה עם הרשויות.

כאשר אדם מוכן להעיד בהליך פלילי, הוא רשאי לקבל "אשרת עד" עד סיום ההליך. אם האדם אינו מעונין להעיד, או אם אין כל הליך משפטי, ניתן להגיש בקשה ל"אשרת שיקום", אשר ניתנת למשך שנה. במהלך תקופה זו רשאי הקורבן לעבוד בכל עבודה. גם קורבן שהעיד, רשאי בתום ההליך להגיש בקשה לאשרת שיקום. הבקשה מוגשת לממונה על בקורת גבולות ומעברים ברשות האוכלוסין וההגירה.

 

אשרות שיקום אלו מעוגנות בנהלי רשות האוכלוסין וההגירה:

 

סיוע משפטי לקורבנות

אלמנט מרכזי נוסף בהגנות הניתנות לקורבנות סחר בבני אדם הוא סיוע משפטי בחינם מטעם האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. הזכות לסיוע משפטי מוסדרת בחוק הסיוע המשפטי, תשל"ז-1972, תיקון מס' 6 (ס' 1 לתוספת). הסיוע המשפטי ניתן בהליכים אזרחיים (תביעות פיצויים ומיצוי זכויות בבית הדין לעבודה) ובהליכים לפי חוק הכניסה לישראל. באופן חריג, קורבנות סחר בבני אדם אינם נדרשים לעמוד במבחן של זכאות כלכלית כתנאי לקבלת סיוע משפטי.

 

להרחבה נוספת אודות הסיוע המשפטי הניתן לקורבנות סחר:

המאמרים פורסמו ב"עת סיוע" ביטאון האגף לסיוע משפטי