אכיפה

 

פעולות האכיפה כנגד הסחר בבני אדם בישראל ועבירות נלוות מבוצעות על ידי המשטרה, הפרקליטות, משרד הכלכלה ורשות האוכלוסין וההגירה. אכיפה זו מציבה אתגרים רבים לגופים אלו. כך למשל, בתחום הסחר בבני אדם, אוכלוסיית הקורבנות היא לרוב זרה, דבר המחייב שילוב ולמידה במהלך החקירה וניהול התיק של נושאים הקשורים בתרבויות, שפה, הגירה, ועוד. מדובר אף באוכלוסייה שאינה נוטה להתלונן מסיבות שונות (להרחבה אודות מאפייני הקורבנות לחצ/י כאן).

במקרים רבים, ובעיקר בסחר למטרות עבודה, גם העבריינים אינם עבריינים "קלאסיים" אלא אנשים ללא עבר פלילי שלעתים קשה לראותם כעבריינים (למשל, חקלאים, קרובי משפחה של קשיש סיעודי ועוד).

 

כמו כן, פעמים רבות ישנו קושי להבחין בין עבירות רגולטוריות או עבירות פליליות אחרות, לבין העבירות הקשורות בסחר בבני אדם. ישנו אף קושי אמיתי להוכיח התקיימותן של עבירות אלו בבתי המשפט.

 

להרחבה אודות פעילויות האכיפה בישראל בתחומים שונים