ועדת המנכ"לים הקבועה למאבק בסחר בבני אדם

 
ועדת המנכ"לים הקבועה לעניין המאבק בסחר בבני אדם הוקמה מכוח החלטת ממשלה מספר 63 מיום 21 במאי 2006. ההחלטה הורתה על הקמת ועדת מנכ"לים קבועה שתהיה אחראית לגיבוש החלטות לתיאום המאבק בסחר בבני אדם במישורי האכיפה, ההגנה על נפגעי הסחר והכנת תכניות מניעה. ועדה זו מורכבת ממנכ"לי משרדים הנוגעים לעניין, או נציגיהם הבכירים.

המשרדים הממשלתיים המיוצגים בועדת המנכ"לים הם:

 • משרד המשפטים - מנכ"ל משרד המשפטים משמש כיו"ר הועדה
 • המשרד לביטחון הפנים
 • משרד הרווחה
 • משרד הפנים
 • משרד הכלכלה
 • משרד החוץ
 • משרד הבריאות
 • משטרת ישראל
 • משרד ראש הממשלה.

 

בין הנושאים בהם דנה הועדה:

 • הפצת מידע במדינות המוצא של קורבנות הסחר
 • חלוקת עבודה בין רשויות האכיפה השונות
 • אשרות לקורבנות עבדות וסחר
 • שירותי בריאות לקורבנות
 • זיהוי קורבנות
 • השינויים בדפוסי הסחר לזנות בישראל
 • קטינים לא מלווים אשר זוהו כקורבנות סחר
 • קורבנות סחר מבין נפגעי מחנות העינויים בסיני

 

 
במהלך שנות פעילותה עסקה וועדת המנכ"לים במגוון נושאים, והקימה צוותים בין-משרדיים. להרחבה אודות מסקנות של צוותים בין-משרדיים בתחומים שונים, לחצו כאן.