פעילות הממשלה והכנסת

 
 • תוכניות לאומיות

  תוכניות לאומיות

  שתי תוכנית לאומית למאבק בסחר בבני אדם (2007) שהוכנו על ידי צוות בין משרדי בראשות משרד המשפטים והוגשו לאישור הממשלה.
  להרחבה
 • ועדת המנכ"לים

  ועדת המנכ"לים

  ועדת המנכ"לים הקבועה לעניין המאבק בסחר בבני אדם הוקמה מכוח החלטת ממשלה בשנת 2006, ומורכבת ממנכ"לי משרדים הנוגעים לעניין, או נציגיהם הבכירים.
  להרחבה
 • ועדות הכנסת

  ועדות הכנסת

  המאבק בסחר בבני אדם נדון פעמים רבות בועדות הכנסת השונות - ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות, הועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים, ועוד.
  להרחבה
 • צוותים בין משרדיים

  צוותים בין משרדיים

  ברבות השנים הוקמו מספר צוותים בין-משרדיים בנושאים שונים הקשורים בסחר בבני אדם. חלקם ממסקנות הצוותים ודו"חות שלהם שכבר הסתיימו ופורסמו, מובאים באתר.
  להרחבה
 • החלטות ממשלה

  החלטות ממשלה

  במהלך השנים, ניתנו מספר החלטות ממשלה הנוגעות למאבק בסחר בבני אדם, בהן ההחלטה על מינוי מתאם בין משרדי בתחום המאבק.
  להרחבה
 • הנחיות ונהלים

  הנחיות ונהלים

  נהלים והנחיות בתחומים הקשורים בסחר בבני אדם, כפי שהם נקבעו ופורסמו במשרדי הממשלה השונים.
  להרחבה