קרן החילוט

 
​קרן החילוט הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות

הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות היא קרן בה מופקדים נכסים ששימשו לעבירות אלו או כספי קנסות שהוטלו על מבצעיהן, בהתאם לס' 377ה(ד) לחוק העונשין התשל"ז-1977.
 
על פי החוק, תפקידה של הקרן הייעודית הוא לסייע באמצעות חלוקת הנכסים המופקדים בה למימוש המטרות הבאות:
 
  • שיקום של קרבנות, טיפול בהם והגנה עליהם
  • תשלום פיצוי שנקבע בפסק דין לנפגע עבירה
  • מניעה של ביצוע עבירה
  • אכיפת חוק איסור סחר בבני אדם על ידי רשויות האכיפה
 
בהתאם להוראות החוק, לשם קבלת הקצאה כספית מן הקרן לאחת מהמטרות הנ"ל, רשאים עמותות, גופים ציבוריים ומשרדי ממשלה, לפנות לוועדה שתפקידה להמליץ לאפוטרופוס בדבר הקצאת נכסים מהקרן למטרות המפורטות בסעיף 377 ה(ד) לחוק העונשין, באמצעות בקשה בכתב.  
בנוסף, אם היית בעבר קרבן לעבירת סחר בבני אדם או עבדות, תוכל/י להגיש בקשה לקבלת כספים מן הקרן, אם:
  • נפסקו עבורך פיצויים בבית משפט, אך לא הצלחת לגבות את סכום הפיצוי ממבצע העבירה
  • יש לך צורך במענק כספי למימון תהליך שיקום.

 

בקשה כאמור תוגש לפי טופס בקשה עד 45 יום לפני מועד התכנסות הוועדה, בצירוף המסמכים הנדרשים בו. הבקשות יובאו בפני הוועדה, שתמליץ על חלוקת הכספים מהקרן בהתאם, בין היתר, לתוכן הבקשות שלפניה ולסכומים שנמצאים בקרן. יובהר, כי הגשת בקשה אינה מבטיחה קבלת הסכום המבוקש מהקרן – כולו או חלקו.
 

 

טפסי בקשה

בקשות לקבלת כספים מן הקרן יש להגיש באמצעות טופס בקשה. את טופס הבקשה אפשר להגיש באופן מקוון טופס מקוון.

לגישה לטפסים המקווניםלחצו כאן.

 

 

ישיבות קודמות של הקרן 

 

ישיבה ראשונה

ביום 22.6.2016, התכנסה הוועדה לדון בבקשות שהוגשו אליה. 
 
 

 

ישיבה שנייה

ביום 27.7.2017, התכנסה הוועדה בפעם השנייה לדון בבקשות שהוגשו אליה.

מסמך זה כולל עדכונים ותוספות לאמות המידה ואופן הפעולה של הוועדה, שנוספו ועיצבו את המדיניות בישיבת הוועדה השנייה.

 

רקע נוסף ומידע כללי על הקרן
בשנת 2006 קבע המחוקק במסגרת סעיפים 377ד ו-377ה לחוק העונשין כי קנסות ורכוש שחולט הקשורים לעבירות סחר בבני אדם (ס' 377א לחוק העונשין) והחזקה בתנאי עבדות (ס' 375א לחוק העונשין), יופקדו בקרן חילוט ייעודית (להלן: "קרן החילוט").  כמו כן, הותקנו תקנות שנועדו להסדיר את אופן פעילות הקרן, לרבות סדרי הדין והרכב הוועדה הממליצה להקצאת הכספים.
  • לעיון בסעיפים 377ד ו-377ה לחוק העונשין, לחצ/י כאן
  • לקריאת תקנות קרן החילוט הייעודית, לחצ/י כאן
 
מאז שנחקק החוק, מונו חברי הועדה הממליצה להקצאת הכספים מן הקרן, ונפתח חשבון בנק נפרד מיוחד לזכות הקרן. למרות המאמצים הרבים, תחילת פעילות הקרן והוועדה הממליצה בעניינה התעכבה. זאת, בשל מיעוט כספים בקרן באופן שלא אפשר חלוקה של נכסיה.

 

החל משנת 2014, החלה הפקדה של כספים נוספים בקרן החילוט, מאפשרים כעת את תחילת פעילותה, וזאת בעקבות פרשת סחר בנשים מרכזית אשר הדיון בעניינה הסתיים בבית המשפט העליון בדצמבר 2013 (פרשת שותפיו של רמי סבן, שכללה מספר נאשמים). היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם מילאה תפקיד חשוב בהליכים הדרושים לקידום תחילת פעילות הקרן, לרבות מינוי חברי ועדה, קביעת סדרי דין ונהלים, עיסוק בסוגיות הטעונות בירור, ומעקב אחר הליכי תפיסת הנכסים ומימוש החילוט על ידי האפוטרופוס הכללי.