בעלי תפקידים

 
  • מתאמת המאבק בסחר אדם (בפועל) - עו"ד דינה דומיניץ
    DinaDo@justice.gov.il
  • עוזרת ראשית למתאמת המאבק בסחר בבני אדם - עו"ד איילת דהאן
  • סטודנטית - גב' עדי ירדן  

KerenBar@justice.gov.il

  • סטודנטית- גב' אוראל אחירותם

    OrelAc@justice.gov.il

  • מתמחה - גב' סטפני קולטון

     StephanieC@justice.gov.il