יעדי התיאום ודרכי הביצוע

 
להלן סקירה של יעדי תיאום המאבק בסחר בבני אדם ודרכי הביצוע של יעדים אלו (נכתב ע"י עו"ד רחל גרשוני)

יעדי התיאום​

 • לסייע בעיצוב מדיניות בכל הנוגע למאבק בסחר בבני אדם וההגנה על קורבנותיו.
 • לזהות מוקדי בעיות ולנסות להביא לפתרונן לפני שהן מתפתחות.
 • לקיים קשר עם גורמים בינלאומיים ולהכיר חומר השוואתי.
 • לדרבן מבצעי חינוך והכשרות מקצועיות.
 • לעודד מחקרים.
 • לפתח ערוצי תקשורת מובנים בין גורמים ממשלתיים לארגונים לא ממשלתיים, מתוך כוונה לפתח שיתוף פעולה הולך וגובר
 • לטפל בבעיות פרטניות המתעוררות בשטח.
 • לקדם חקיקה, תקנות ונהלים שיש בהם כדי לקדם את המאבק בסחר בבני-אדם.
 • לגלות מעורבות בסוגיות המשליכות על הסחר בבני אדם במשרדים שונים, לרבות תשתיות היוצרות אקלים נח לסחר, ולהרים תרומה להחלפתן.
 • ליזום ולסייע בפרויקטים שיש בהם חשיבות למאבק בסחר בבני אדם. 

 

 

דרכי ביצוע של תיאום אידיאלי

 • לקיים מגעים שוטפים ושיטתיים עם גורמים ממשלתיים, במייל, בטלפון ובמפגשים תקופתיים - בין בשולחן עגול ובין אחד על אחד: משטרה (לרבות מטה ארצי, אמ"ן, מנהלת ההגירה, מג"ב רמון), פרקליטות, משרדי הפנים, החוץ, הרווחה, בטחון הפנים, הרשות לקידום מעמד האשה, מנהלת המקלט לקורבנות הסחר בנשים, צה"ל, יחידות שונות במשרד המשפטים (מחלקת ייעוץ וחקיקה בכלל והיחידה למשפט בינלאומי בפרט).
 • לקיים מפגשים תקופתיים עם ארגונים לא ממשלתיים, במייל, בטלפון ובמפגשים תקופתיים.
 • להשתתף בישיבות שיש להן נגיעה לסחר בבני אדם ולו בעקיפין (למשל ,בקשר לתשתיות שיש בהן כדי להשפיע על האקלים ליצירת סחר). זה מצריך יידוע משרדי ממשלה רלבנטיים בדבר קיום התיאום ועניינו להשתתף בישיבות כאלה. 
 • לקיים מפגשים עם גורמים בינלאומיים כגון האו"ם, IOM, שגרירויות זרות, ובמיוחד נציגי מחלקת המדינה של ארצות הברית, נציגי ארגונים לא ממשלתיים מחו"ל.
 • ליזום פניות לגורמים ממשלתיים בקשר למוקדי בעיות ולבקש כינוס ישיבות כדי לפתור אותם.  
 • לבקר במתקני משמורת ובמקלט לקורבנות סחר לעתים מזומנות.
 • לפתח מאגר מידע של מקורות בינלאומיים על ידי לימוד חומר השוואתי; יצירת ספר כתובות של אנשי קשר בחו"ל, הן בתחום הביצועי והן בתחום התאורטי (best practices), השתתפות בכנסים בינלאומיים.
 • ליטול תפקיד בעיצוב הכשרות ולהשתתף בהן: ליזום קשר עם גופים שלגביהם יש צורך בהכשרה ולבקש לתרום לקיום הכשרות מובנות, שיטתיות ותקופתיות. כך במשרד החינוך, רשות לקידום מעמד האישה, צה"ל, המשטרה (לרבות מנהלת ההגירה ומג"ב רמון), משרד הפנים, משרד הכלכלה, וגופים חברתיים.
 • לדרבן ולסייע במבצעי מידע בקרב הציבור וחלקים ממנו: לרבות סיוע למשרדי ממשלה העורכים מבצעים כאלה, כמו גם קידום מבצעים כאלה בקרב פלחי ציבור שונים על ידי מתנדבים.
 • ליזום מפגשים בין נציגי ארגונים לא ממשלתיים לבין גורמים בממשלה לשם החלפת מידע וליבון בעיות ובין היתר, על ידי שולחן עגול.
 • ליזום חקיקה, תקנות ונהלים רלבנטיים ולהגיב ליוזמות כאלה.