אודות היחידה

 
​בעשורים האחרונים התפתחה בעולם עבדות מסוג חדש המכונה סחר בבני אדם.
 
תופעת הסחר בבני אדם עיקרה ביטול הגרעין הקשה של האנושיות תוך הפיכת בני אדם לאובייקטים למילוי צרכיהם של אחרים, בד"כ לצורך הפקת רווח כלכלי. תופעה זו מתבטאת בניצול קשה של בני אדם, לרוב מארצות מצוקה או מרקע מוחלש. מטרות הניצול מגוונות: ניצול מיני, העסקה בזנות, עבדות ועבודת כפיה, נטילת אבר מאיברי הגוף ועוד. מדובר בתופעה גלובלית המתקיימת בכל מקום בעולם.

יחידת תיאום המאבק בסחר בבני אדם פועלת מכח החלטת ממשלה 63 מיום 21 במאי 2006. החלטה זו מתייחסת למינוי מתאם בין משרדי בתחום המאבק בסחר בבני אדם: "עובד משרד המשפטים ימונה כמתאם בין – משרדי ויופקד בין היתר, על תיאום המערכת הממשלתית ותיאום בין הממשלה לגורמים שמחוצה לה בנושא זה".

 

הצורך בגוף מתאם נובע מההכרה בכך שתופעת הסחר בבני אדם הינה תופעה מורכבת, שלה היבטים רבים. בתיק סחר אחד מעורבים לעתים גופים רבים, כגון המשטרה, השב"ס, הפרקליטות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד החוץ ועוד. יחידת התיאום מהווה גורם המגשר בין כלל הגורמים הללו ומסייע בקידום שיתוף הפעולה, תוך מתן המשקל הראוי לשיקולים מתחום המאבק בסחר בבני אדם, כמו גם לסטנדרטים הבינלאומיים בתחום זה.

 

בנוסף לתיאום בין גופי הממשלה השונים, מהווה יחידת התיאום מעין גשר בין גורמים בממשלה לבין ארגונים לא ממשלתיים המעורבים במאבק בסחר בבני אדם. לכך יש חשיבות רבה, שכן פעמים רבות הארגונים הם שפוגשים את קורבנות העבירה, מגישים בשמם תלונות ומזהים תופעות חדשות "בשטח".

 

הקמתה של יחידת התיאום הייתה צעד מתבקש גם מבחינת מקומה של ישראל במאבק הגלובלי בתופעת הסחר בבני אדם. אמנות בינלאומיות שונות מדגישות את חשיבות התיאום בתחום זה בתוך הממשלה, ובינה לבין גופים חיצוניים, ובמדינות רבות קיים גוף מתאם.

 

יחידת התיאום פועלת במישורים רבים, מול גורמים מגוונים, ועיסוקיה מתרחבים משנה לשנה באופן התואם את צורכי השעה בתחום המאבק בסחר בבני אדם. הפעילות כוללת, בין היתר: קיום קשר שוטף עם גורמים רבים, בממשלה ומחוץ לממשלה, בתחום הסחר בבני אדם; קיום קשר עם גורמים בינלאומיים רבים; שימוש כמקור מידע עובדתי לגבי הסחר בבני אדם בישראל ובעולם; יצירה ושימור של מאגר מידע משפטי וכתיבת חוות דעת משפטיות בתחום; ליווי וייעוץ בתהליכי חקיקה; השתתפות בישיבות בכנסת, בועדת המנכ"לים הקבועה לעניין המאבק בסחר בבני אדם ובצוותים משרדיים ובין משרדיים; קיום פעילות הסברתית להגברת המודעות לתופעה; קיום הכשרות מקצועיות בתחום למגוון גורמים (שוטרים, עובדים סוציאליים, פקחי רשות ההגירה, מפקחי עבודה של משרד הכלכלה, פרקליטים, שופטים, גורמים רפואיים ועוד); מעורבות פעילה בטקס עיטור המאבק בסחר בבני אדם המתקיים מדי שנה בבית הנשיא.

 

 

  • להרחבה אודות מהות עבודת התיאום, לחצ/י כאן.
  • למידע מורחב אודות פעילותה של יחידת התיאום בשנים 2009-2012, לחצ/י כאן.
  • למידע אודות פעילות היחידה בשנת 2013, לחצ/י כאן.