מבחני תמיכה

 
חיפוש תבחינים
תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 10-1 מתוך 442 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 442 תוצאות
קובץ   כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמשרדממויין לפי משרד בסדר יורדסוג מסמךממויין לפי סוג מסמך בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
קובץ PDFמבחנים של משרד הבריאות לתמיכה ביצירת תשתיות להפקה והנגשה של נתוני בריאות, והעסקת כוח אדם ייעודי למטרה זו בקופות חולים ובבתי החולים הכלליים-ציבוריים לצרכי מחקר לשנת התקציב 2019 עד 2020נושאים:תמיכות:תבחינים:משרד הבריאותמבחני תמיכה05-12-2018
קובץ PDFמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במרכזיים רפואיים כללים המיועדים לתמיכה בפרויקטים שעיקרם פיתוח תשתיות בבתי חולים המאפשרות תוספת מיטות בהלימה לתוכנית משרד הבריאותנושאים:תמיכות:תבחינים:משרד הבריאותמבחני תמיכה05-12-2018
קובץ PDFממבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות בבתי חולים פסיכיאטריים לא כלליים לצורך שיפור סביבת המטופלנושאים:תמיכות:תבחינים:משרד הבריאותמבחני תמיכה05-12-2018
קובץ PDFמבחנים לתמיכה של משרד הבריאות בבתי חולים ציבוריים-כלליים בעד השגת יעדים במודל התמרוץ, בעד העסקת כוח אדם ייעודי, בעד ביצוע הכשרות ובעד דיווח אודות היפגעות ילדים במלר''ד ילדיםנושאים:תמיכות:תבחינים:משרד הבריאותמבחני תמיכה27-11-2018
קובץ PDFמבחנים לתמיכה של משרד הבריאות בבתי חולים ציבוריים-כלליים בעד השגת יעדים במודל התמרוץ, בעד העסקת כוח אדם ייעודי ובעד ביצוע הכשרות במלר''ד הכללינושאים:תמיכות:תבחינים:משרד הבריאותמבחני תמיכה27-11-2018
קובץ PDFמבחנים לחלוקת תמיכות של משרד הבריאות בקופות חולים המבצעות תכנית לשיפור הזמינות והנגישות לבדיקות MRIנושאים:תמיכות:תבחינים:משרד הבריאותמבחני תמיכה19-11-2018
קובץ PDFמבחנים למתן תמיכה של משרד הבריאות במוסדות ציבור בעבור מתן מענקים לרופאים בהתאם לכללים שנקבעו על פי מכתבי הממונה על השכר לשנת 2017נושאים:תמיכות:תבחינים:משרד הבריאותמבחני תמיכה19-11-2018
קובץ PDFמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות לתמיכה במוסדות מוכרים להתמחות ברפואת שינייםנושאים:תמיכות:תבחינים:משרד הבריאותמבחני תמיכה19-11-2018
קובץ PDFמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות לבתי חולים כלליים בעד השתלמות עמיתים בדימות בדגש על תהודה מגנטית (MRI)נושאים:תמיכות:תבחינים:משרד הבריאותמבחני תמיכה19-11-2018
קובץ PDFמבחנים לתמיכה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים במוסדות ציבור לצורך סיוע באחזקה שוטפת של תלמידים נזקקים בפנימיותנושאים:תמיכות:תבחינים:משרד הרווחה והשרותים החברתייםמבחני תמיכה19-11-2018