טיוטות מבחני תמיכה להערות הציבור

 
בדף זה מתפרסמים טיוטות של מבחני תמיכה או תיקונים למבחני תמיכה בכדי להביאם לידיעת הציבור ולאפשר שליחת הערות של הציבור על מבחן התמיכה למשרד התומך הרלוונטי. הטיוטה מפורסמת לזמן מוגבל ומצוין בה המועד האחרון לשליחת ההערות למשרד התומך. בנוסף לפרסום הטיוטה כאן, היא גם מפורסמת באתר המשרד התומך הרלוונטי.​​​​​​​​

תוצאות 10-1 מתוך 58 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 58 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך פרסום בסדר יורדקובץ  
פנייה להערות הציבור למבחנים לחלוקת תמיכות של המשרד לנושאים אסטרטגיים, בפעילות פרו-ישראלית ברשתות חברתיות​ניתן להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת המבחן האמור בפנייה אל כתובת הדוא"ל grants.production@pmo.gov.il עד לתאריך 19.11.2019.06-11-2019קובץ PDF
פנייה להערות הציבור למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור בתחום מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראלניתן להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת המבחן האמורה בפנייה בכתב אל הדוא"ל eliezersh@education.gov.il עד לתאריך 11.11.2019.28-10-2019קובץ PDF
פנייה להערות הציבור למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו של בנימין זאב הרצל​ניתן להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת המבחן האמורה בפנייה בכתב אל הדוא"ל ofirah@pmo.gov.il עד לתאריך 14.11.2019.24-10-2019קובץ PDF
פנייה להערות הציבור למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור המנציחים את זכרם ופעלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה שהלכו לעולמם​​ניתן להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת המבחן האמורה בפנייה בכתב אל הדוא"ל ofirah@pmo.gov.il עד לתאריך 14.11.2019.24-10-2019קובץ PDF
פנייה להערות הציבור למבחנים של משרד החקלאות לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים​ניתן להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת המבחן האמורה בפנייה בכתב אל הדוא"ל garinim@moag.gov.il עד לתאריך 06.11.2019.24-10-2019קובץ PDF
פנייה להערות הציבור למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים במוסדות ציבור בתחום שיפוצים והצטיידות במעונות חסות הנוער​ניתן להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת המבחן האמורה בפנייה בכתב אל הדוא"ל meytaln@molsa.gov.il עד לתאריך 31.10.201906-10-2019קובץ PDF
פנייה להערות הציבור למבחן למתן תמיכות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור למטרת שיפוצים והצטיידות של מפתנים ומית"רים בקהילה לבני נוער על רצף הסיכון והניתוק​ניתן להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בענין טיוטת המבחן האמורה בפנייה בכתב אל הדוא"ל meytaln@MOLSA.GOV.IL עד לתאריך 31.10.2019.06-10-2019קובץ PDF
פנייה להערות הציבור למבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד הביטחון לעמותות וקרנות העוסקות בסיוע לחיילים משוחררים בודדים

​ניתן להשיג, להעיר ולהציע הערות מועילות בעניין טיוטת המבחן האמור בפנייה בכתב אל הדוא"ל Sveta_kogan@mod.gov.il עד לתאריך 30.3.19.

18-03-2019קובץ PDF
פנייה להערות הציבור למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך במוסדות ציבור להעמקת החינוך היהודי​ניתן להשיג, להעיר ולהציע הערות מועילות בעניין טיוטת המבחן האמורה בפנייה בכתב אל הדוא"ל eliezersh@education.gov.il עד לתאריך 21.3.19.07-03-2019קובץ PDF
פנייה להערות הציבור לתיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך בקונסרבטוריונים​ניתן להשיג, להעיר או להציע הערות מועילות בעניין טיוטת המבחן האמורה בפנייה בכתב אל הדוא"ל betsalelku@education.gov.il עד לתאריך 21.03.19.27-02-2019קובץ PDF
 
הבא לדף אחרון