אודות

 
ביחידה לתרגום כתבי אמנה עוסקים בתרגומם של כל האמנות וההסכמים הבינלאומיים מדינת ישראל חתומה עליהם, בעריכתם ובהכנתם לפרסום ברשומות, וכן במתן מידע לציבור בנוגע לפרסום כתבי אמנה ברשומות.