איתור סוג עבירה

 
איתור סוג עבירה
תוצאות 90-81 מתוך 344 תוצאות
סוג העבירה   סעיף בחוקממויין לפי סעיף בחוק בסדר יורדקישור  
החזקת מכשירי פריצהסעיף 413ז  
החזקת נכס חשודסעיף 413קובץ מסמך החזקת נכס חשוד
החזקת פרסום גזעניסעיף 144דקובץ מסמך החזקת פרסום גזעני
החזקת פרסום המסית לאלימות או לטרורסעיף 144ד3קובץ מסמך החזקת פרסום המסית לאלימות או לטרור
הטעיית תחבורהסעיף 342קובץ מסמך הטעיית תחבורה
הטרדה מינית והתנכלות לפי חוק למניעת הטרדה מיניתסעיף 5קובץ מסמך הטרדה מינית והתנכלות לפי חוק למניעת הטרדה מינית
הטרדת עדסעיף 249קובץ מסמך הטרדת עד
היזק בזדוןסעיף 452קובץ מסמך היזק בזדון
היזק בחומר נפץסעיף 454קובץ מסמך היזק בחומר נפץ
היזק לבעל חייםסעיף 451קובץ מסמך היזק לבעל חיים