איתור סוג עבירה

 
איתור סוג עבירה
תוצאות 70-61 מתוך 344 תוצאות
סוג העבירה   סעיף בחוקממויין לפי סעיף בחוק בסדר יורדקישור  
הגנותסעיף 214בקובץ מסמך הגנות
הדבקת בעל חיים במחלה מידבקתסעיף 457קובץ מסמך הדבקת בעל חיים במחלה מידבקת
הדחה בחקירהסעיף 245קובץ מסמך הדחה בחקירה
הדחה בעדותסעיף 246קובץ מסמך הדחה בעדות
הודיה כוזבת בהתחייבותסעיף 442קובץ מסמך הודיה כוזבת בהתחייבות
הונאה במחצביםסעיף 399קובץ מסמך הונאה במחצבים
הונאת נושיםסעיף 439קובץ מסמך הונאת נושים
הוצאה אל מעבר לגבולות המדינהסעיף 370קובץ מסמך הוצאה אל מעבר לגבולות המדינה
הוצאת מכשירים וחמרים ממטבעה של המדינהסעיף 478קובץ מסמך הוצאת מכשירים וחמרים ממטבעה של המדינה
הוצאת מסמך ממשמורתסעיף 267קובץ מסמך הוצאת מסמך ממשמורת