איתור סוג עבירה

 
איתור סוג עבירה
תוצאות 60-51 מתוך 344 תוצאות
סוג העבירה   סעיף בחוקממויין לפי סעיף בחוק בסדר יורדקישור  
דין מסייע לאחר מעשהסעיף 261קובץ מסמך דין מסייע לאחר מעשה
דין תקיפה סתםסעיף 379קובץ מסמך דין תקיפה סתם
דרישות כוזבות של עובד הציבורסעיף 279קובץ מסמך דרישות כוזבות של עובד הציבור
דרישת נכס באיומיםסעיף 404קובץ מסמך דרישת נכס באיומים
האבדת כלי שיט או כלי טיססעיף 450קובץ מסמך האבדת כלי שיט או כלי טיס
הבאת אדם לידי מעשה זנותסעיף 201קובץ מסמך הבאת אדם לידי מעשה זנות
הבאת אדם לידי עיסוק בזנותסעיף 202קובץ מסמך הבאת אדם לידי עיסוק בזנות
הבאת מטבע מעולה מזוייפתסעיף 476קובץ מסמך הבאת מטבע מעולה מזוייפת
הברחת אדםסעיף 259קובץ מסמך הברחת אדם
הגבלה במשיכת שיקיםסעיף 436קובץ מסמך הגבלה במשיכת שיקים