איתור סוג עבירה

 
איתור סוג עבירה
תוצאות 50-41 מתוך 344 תוצאות
סוג העבירה   סעיף בחוקממויין לפי סעיף בחוק בסדר יורדקישור  
גניבת קטיןסעיף 367קובץ מסמך גניבת קטין
גניבת רכבסעיף 413בקובץ מסמך גניבת רכב
גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדותסעיף 376בקובץ מסמך גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדות
גרימת מוות בנהיגה רשלנית לפי פקודת התעבורהסעיף 64קובץ מסמך גרימת מוות בנהיגה רשלנית לפי פקודת התעבורה
גרימת מוות ברשלנותסעיף 304קובץ מסמך גרימת מוות ברשלנות
גרימת שריפה ברשלנותסעיף 449קובץ מסמך גרימת שריפה ברשלנות
גרם למלחמהסעיף 98קובץ מסמך גרם למלחמה
גרם מעשהסעיף 350קובץ מסמך גרם מעשה
דין הגונבסעיף 384קובץ מסמך דין הגונב
דין לקוחו של קטיןסעיף 203גקובץ מסמך דין לקוחו של קטין