איתור סוג עבירה

 
איתור סוג עבירה
תוצאות 40-31 מתוך 344 תוצאות
סוג העבירה   סעיף בחוקממויין לפי סעיף בחוק בסדר יורדקישור  
גילוי בהפרת חוזהסעיף 118קובץ מסמך גילוי בהפרת חוזה
גילוי סוד מקצועיסעיף 496קובץ מסמך גילוי סוד מקצועי
גניבה או זיוף של מסמךסעיף 413חקובץ מסמך גניבה או זיוף של מסמך
גניבה בידי המנהלסעיף 392קובץ מסמך גניבה בידי המנהל
גניבה בידי מורשהסעיף 393קובץ מסמך גניבה בידי מורשה
גניבה בידי עובדסעיף 391קובץ מסמך גניבה בידי עובד
גניבה בידי עובד הציבורסעיף 390קובץ מסמך גניבה בידי עובד הציבור
גניבה בנסיבות מיוחדותסעיף 384אקובץ מסמך גניבה בנסיבות מיוחדות
גניבה מרכב או פירוק רכבסעיף 413דקובץ מסמך גניבה מרכב או פירוק רכב
גניבת כלי שיט או כלי טיססעיף 401קובץ מסמך גניבת כלי שיט או כלי טיס