איתור סוג עבירה

 
איתור סוג עבירה
תוצאות 30-21 מתוך 344 תוצאות
סוג העבירה   סעיף בחוקממויין לפי סעיף בחוק בסדר יורדקישור  
איסור פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של קטיןסעיף 205אקובץ מסמך איסור פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של קטין
אלימות נגד מדינת חוץסעיף 165קובץ מסמך אלימות נגד מדינת חוץ
בידוי ראיותסעיף 238קובץ מסמך בידוי ראיות
ביזוי מדיםסעיף 217קובץ מסמך ביזוי מדים
בעילה אסורה בהסכמהסעיף 346קובץ מסמך בעילה אסורה בהסכמה
בריחהסעיף 257קובץ מסמך בריחה
גיוס לכוחות חוץסעיף 122קובץ מסמך גיוס לכוחות חוץ
גילויסעיף 100קובץ מסמך גילוי
גילוי בהפרת אמוןסעיף 119קובץ מסמך גילוי בהפרת אמון
גילוי בהפרת חובהסעיף 117קובץ מסמך גילוי בהפרת חובה