איתור סוג עבירה

 
איתור סוג עבירה
תוצאות 20-11 מתוך 344 תוצאות
סוג העבירה   סעיף בחוקממויין לפי סעיף בחוק בסדר יורדקישור  
איסור הגרלות והימוריםסעיף 225קובץ מסמך איסור הגרלות והימורים
איסור החזקה או הנהלהסעיף 228קובץ מסמך איסור החזקה או הנהלה
איסור הפסקת הריוןסעיף 313קובץ מסמך איסור הפסקת הריון
איסור מכירת אגרופן או סכין לקטיןסעיף 185אקובץ מסמך איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין
איסור מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטיניםסעיף 231אקובץ מסמך איסור מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים
איסור מכירת משקאות משכרים לקטיןסעיף 193אקובץ מסמך איסור מכירת משקאות משכרים לקטין
איסור משחקיםסעיף 226קובץ מסמך איסור משחקים
איסור ספסרות בכרטיסי מופעיםסעיף 194אקובץ מסמך איסור ספסרות בכרטיסי מופעים
איסור פרסום בדבר שירותי זנות של בגירסעיף 205גקובץ מסמך איסור פרסום בדבר שירותי זנות של בגיר
איסור פרסום הסתה לגזענותסעיף 144בקובץ מסמך איסור פרסום הסתה לגזענות