איתור סוג עבירה

 
איתור סוג עבירה
תוצאות 100-91 מתוך 344 תוצאות
סוג העבירה   סעיף בחוקממויין לפי סעיף בחוק בסדר יורדקישור  
היזק לצוואה או לפנקססעיף 455קובץ מסמך היזק לצוואה או לפנקס
היזקים מיוחדיםסעיף 453קובץ מסמך היזקים מיוחדים
הכנת מכשירים לזיוף מטבע מעולהסעיף 473קובץ מסמך הכנת מכשירים לזיוף מטבע מעולה
הכנת מתכת לזיוף מטבע מעולהסעיף 472קובץ מסמך הכנת מתכת לזיוף מטבע מעולה
הכנת עבירה בחמרים מסוכניםסעיף 497קובץ מסמך הכנת עבירה בחמרים מסוכנים
הכשלת עיקולסעיף 264קובץ מסמך הכשלת עיקול
המניח לקטין לדור בבית זנותסעיף 208קובץ מסמך המניח לקטין לדור בבית זנות
המרת דתו של קטיןסעיף 368קובץ מסמך המרת דתו של קטין
המשך התפרעות לאחר הוראת התפזרותסעיף 155קובץ מסמך המשך התפרעות לאחר הוראת התפזרות
המתת תינוקסעיף 303קובץ מסמך המתת תינוק