איתור סוג עבירה

 
איתור סוג עבירה
תוצאות 10-1 מתוך 344 תוצאות
סוג העבירה   סעיף בחוקממויין לפי סעיף בחוק בסדר יורדקישור  
אחיזת מקרקעין בכוחסעיף 190קובץ מסמך אחיזת מקרקעין בכוח
אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגידסעיף 424אקובץ מסמך אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד
אי מילוי חובה רשמיתסעיף 285קובץ מסמך אי מילוי חובה רשמית
אי מניעת פשעסעיף 262קובץ מסמך אי מניעת פשע
איום בכתב לרצוחסעיף 307קובץ מסמך איום בכתב לרצוח
איום לשרוף או להרוססעיף 460קובץ מסמך איום לשרוף או להרוס
איומיםסעיף 192קובץ מסמך איומים
איומים כנגד בן משפחהסעיף 192קובץ מסמך איומים כנגד בן משפחה
אימונים צבאיים אסוריםסעיף 143קובץ מסמך אימונים צבאיים אסורים
אינוססעיף 345קובץ מסמך אינוס