עבירות שהחוק אינו חל בעניינן

 

​העבירה אינה כוללת נפגע עבירה, או שאינה מסוג העבירות עליהן חל חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001.