אודות

 

חוק זכויות נפגעי עבירה מעניק לנפגעי עבירה זכויות בקשר להליך הפלילי. מטרת החוק, שנכנס לתוקפו באפריל 2005, היא לקבוע את זכויותיו של נפגע העבירה ולהגן על כבודו.


מיהו נפגע עבירה? 

 

מי שנפגע באופן ישיר מעבירה ומסר על כך תלונה.

אם העבירה גרמה למותו של אדם, יקבל את הזכויות בן  משפחתו, לפי הסדר הבא: 
  1. בן/ בת זוג 
  2. ילדים
  3. הורים
  4. אחים
  5. אפוטרופוס

 

לנפגע עבירה זכויות על פי החוק, אם העבירה היא:

  • עבירה שהעונש עליה הוא שלוש שנות מאסר ומעלה (עבירות עוון ופשע).
  • עבירה שנעברה בישראל או שבית משפט בישראל דן בה.
  • עבירת גרימת מוות ברשלנות או הפקרה לאחר פגיעה.