לפני משפט

 


הגשת תלונה

מסירת תלונה על עבירה פלילית בפני גורם מוסמך במשטרה.
 

החקירה במשטרה ומעצר לצורכי חקירה

לאחר מסירת תלונה במשטרה, החוקרים יחלו באיסוף ראיות במטרה להגיע לחקר האמת. אם מדובר בעבירה ובנסיבות שמלמדות על חשש מפני שיבוש מהלכי משפט או מסוכנות של הפוגע, פועלת המשטרה לצורך מעצרו של הפוגע עד לסיום החקירה.
 

העברת התיק לתביעה

בסיום החקירה, תעביר המשטרה את התיק לתביעה המשטרתית או לפרקליטות. תובע, שהוא עורך דין, יבחן את חומר החקירה לצורך קבלת החלטה, שיכולה להיות כל אחת מאלו: 
  1. בקשה להשלמת חקירה.
  2. סגירת התיק מחוסר ראיות מספיקות לצורך העמדה לדין.
  3. סגירת התיק משום שמכלול נסיבות העניין אינו מצדיק העמדה לדין.
  4. סגירת התיק מחוסר אשמה.
  5. שקילת הסדר מותנה עם הפוגע. 
  6. העמדה לדין.
  

החלטה של תובע בשאלת העמדתו לדין של הפוגע

תובע, לאחר שעיין בחומר החקירה, יגיש כתב אישום אם ימצא כי כתב האישום מבסס סיכוי סביר להרשעה ואם קיים אינטרס ציבורי לקיים הליך פלילי נגד העבריין.