מושגים בהליך הפלילי

 
 • נילון​
  ​מי שהוגשה נגדו תלונה.
 • חשוד​
  ​מי שהוגשה נגדו תלונה במשטרה ונחקר תחת אזהרה. 
 • ​נאשם
  ​מי שהוגש נגדו כתב אישום ונפתח נגדו הליך פלילי בבית המשפט.
 • נידון
  ​מי שבית המשפט קבע כי הוא אשם בביצוע עבירה פלילית.
 • ​תובע או פרקליט​
  ​עו"ד המייצג את מדינת ישראל בהליכים נגד נאשם בעבירה פלילית.
 • ​בקשה להשלמת חקירה​
  ​בקשה של התובע ליחידה החוקרת לבצע פעולות חקירה נוספות בקשר לתלונה.
 • סגירת תיק מחוסר ראיות מספיקות לצורך העמדה לדין​
  ​החלטה של תובע או פרקליט לאחר עיון בחומר החקירה, כי קיימות בתיק ראיות המעוררות חשד לביצוע עבירה, אבל חומר הראיות איננו מספיק להעמדה לדין.
 • ​סגירת תיק מחוסר עניין לציבור
  ​החלטה של תובע או פרקליט לאחר עיון בחומר החקירה, כי למרות שישנן די ראיות לצורך הוכחת ביצוע עבירה פלילית, אין העניין מתאים לניהול משפט פלילי או שנסיבות המקרה אינן מצדיקות העמדה לדין.
 • ​סגירת תיק מחוסר אשמה
  ​החלטה של תובע או פרקליט לאחר עיון בחומר החקירה, כי יש לסגור את התיק משום שהראיות אינן מותירות ספק באשר לחפותו של החשוד.
 • ​כתב אישום
  ​מסמך שהתביעה מגישה לבית משפט ובו פירוט עובדות המקרה אשר מהווה עבירה פלילית, העבירות המיוחסות לנאשם ורשימת עדי התביעה.
 • ​הוכחות, שמיעת ראיות או בירור אשמה
  ​שלב בהליך פלילי בבית המשפט, במקרה בו הנאשם מכחיש את המיוחס לו בכתב האישום ונדרש לערוך בירור בשאלת אשמו. בשלב זה התביעה תבקש להביא את עדי התביעה כדי להוכיח את עובדות כתב האישום, ואילו הנאשם יבחר אם להעיד לטובתו ויביא עדים מטעמו.
 • ​טיעונים לעונש
  ​שלב בהליך הפלילי לאחר קביעה של בית המשפט כי הנאשם אשם במיוחס לו ולפני החלטה איזה עונש עליו לקבל. בשלב זה, התביעה והנאשם יטענו בבית המשפט מהו העונש הראוי בנסיבותיו של המקרה.
 • ​פומביות הדיון
  ​הדיונים בבית המשפט בדרך כלל פתוחים לקהל הרחב. בנסיבות מסוימות בית המשפט רשאי שלא לאפשר כניסה של הקהל לדיונים ולאסור לפרסם כל פרט מדיונים סגורים. סגירת הדיונים תעשה, בין היתר, כדי להגן על נפגעים או כדי לאפשר להם להעיד בחופשיות או כדי להגן על אוכלוסיות חלשות, למשל, קטינים וחסרי ישע.
 • מרכז לגביית קנסות
  ​מרכז ממשלתי השייך לרשות האכיפה והגבייה של מדינת ישראל. בין תפקידיו לגבות פיצויים שנפסקו בהליך פלילי לטובת נפגע העבירה ושהנידון לא שילמם במועד שנקבע.