במהלך משפט

 

הגשת כתב אישום ובקשת מעצר

כתב אישום הוא מסמך שהתביעה מגישה לבית המשפט ובו פירוט עובדות המקרה אשר מהווה עבירה פלילית, העבירות המיוחסות לנאשם ורשימת עדי התביעה.
 
חומרת העבירות היא שמכריעה באיזה בית משפט יידון התיק ובפני כמה שופטים. כשמדובר במקרים בהם המדינה סבורה כי נשקפת מסוכנות לציבור, לנפגע או לתקינותו של ההליך הפלילי תבקש כי הנאשם ייעצר עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדו. 
 

פתיחת משפט – הקראה

בדיון הראשון, בית המשפט יקריא לנאשם את העובדות המתארות את העבירה. הנאשם ישיב לאשמה: מודה, מודה בחלק מהאשמה, כופר באשמה. הודאה מלאה בעובדות מאפשרת דילוג על שלב בירור האשמה. 
 

בירור האשמה

במקרים בהם הנאשם מכחיש את המיוחס לו או מכחיש חלק מהאשמה, ההליך הפלילי נועד לבירור אשמתו. התביעה תביא את עדי התביעה בפני בית המשפט, וביניהם את הנפגע שיעיד על דבר הפגיעה בו. לאחר מכן, הנאשם יבחר אם להעיד להגנתו וכן יביא את עדיו. בית המשפט רשאי להתיר למי מהצדדים להביא ראיות נוספות ואף להביא ראיות נוספות מטעמו. 
 

הכרעת דין

בית המשפט, לאחר שמיעת הראיות וסיכומי התביעה וההגנה, יכול לזכות את הנאשם או לקבוע כי הוא אשם במיוחס לו, או בחלק מהמיוחס לו.
 

טיעונים לעונש 

במקרים בהם בית המשפט קבע את אשמו של הנאשם, בין אם לאחר שהנאשם הודה ובין אם לאחר שנשמעו ראיות, התביעה וההגנה ישמיעו את טענותיהם ויביאו את ראיותיהם לעניין העונש.
 

גזר דין

לאחר שבית המשפט החליט על אשמו של הנאשם והתביעה וההגנה טענו לעניין העונש, בית המשפט מחליט איזה עונש להטיל על הנאשם, למשל, מאסר, מאסר שירוצה בעבודות שירות, מאסר על תנאי, קנס עבור המדינה, פיצוי לנפגע העבירה, צו מבחן, עבודות שירות לתועלת הציבור ועוד.
 

ערעור

הכרעת הדין וגזר הדין יחדיו מהווים פסק דין וישנה הזכות לתביעה או להגנה להגיש ערעור על קביעותיו של בית המשפט ביחס לאשמו של הנאשם או ביחס לעונש שניתן לנאשם.