לאחר ניהול משפט

 

מאסר או משמורת שאינה כלא

בית המשפט עשוי לכלול בין עונשיו של הנידון שהייה בבית כלא לתקופה. ישנם מצבים בהם הנידון יושם בבית חולים לבריאות הנפש או במוסד סגור בשל קביעה אודות מצבו הנפשי או השכלי, אשר אינם מאפשרים החזקתו בבית כלא.
 

פיצויים

בית המשפט רשאי לחייב אדם, כחלק מעונשו, לשלם סכום פיצויים לטובת הנפגע. גובה הפיצוי הוא לשיקול דעתו של בית המשפט, ביחס לנזק או לסבל שנגרם לנפגע ובהתאם לתקרת הפיצוי בחוק. קביעת הפיצויים אינה שוללת את זכותו של נפגע העבירה לפעול בהליכים אזרחיים לצורך מיצוי זכויותיו ולתבוע פיצוי על כלל נזקיו, כפי שהעריך אותם. הפיצויים במסגרת ההליך הפלילי ישולמו למדינה והיא שתעבירם לידי נפגע העבירה.
 

שחרור מוקדם

אדם  אשר נידון למאסר לתקופה שעולה על שישה חודשים וריצה שני שליש מאותה התקופה זכאי לבוא בפני ועדת שחרורים, אשר רשאית לשחררו בשחרור מוקדם.
 

חנינה

בשלב שלאחר גזירת הדין והתחלת ריצוי העונש, יכול הנידון לפנות בבקשה לנשיא המדינה על מנת שיבטל את חובתו לריצוי יתרת עונשו, יקל בעונשו על ידי הפחתתו, קציבתו או המרתו לעונש קל יותר.
 

צו פיקוח לצורך הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין

צו שבתי המשפט יתנו לבקשת התביעה כדי להגן על הציבור מפני עבירות מין חוזרות, המבוצעות על ידי מי שביצע עבירת מין ונמצא לאחר ריצוי עונשו ככזה אשר רמת מסוכנותו אינה נמוכה. לפי החוק, בית המשפט יכול להטיל מגבלות על הנידון, כולל איסור צריכת משקאות משכרים או שימוש בסמים מסוכנים; איסור החזקת חומר או כל דבר שנועד לעורר מינית; איסור נהיגה ברכב לבד או ללא נוכחות מלווה; איסור הימצאות מחוץ למקום המגורים בשעות מסוימות; איסור הימצאות בסביבת מקומות מסוימים; איסור קיום קשר עם עברייני מין; איסור התחברות עם קטינים; איסור רכישה, החזקה או נשיאה של חפצים מסוימים, בין במישרין ובין בעקיפין; איסור פגישה עם נפגע העבירה או הימצאות בקרבת מקום מגוריו; איסור עבודה במקומות מסוימים, בין בתמורה ובין בהתנדבות; איסור שימוש בשירותי אינטרנט וכן השמתו של הנאשם בפיקוח של קצין פיקוח שהוכשר לדבר.
 

צו מגבלות על חזרתו של עבריין מין

צו שבתי המשפט יתנו לבקשת נפגע עבירה נגד מי שפגע בו, ונועד להרחיק את הנידון מסביבת המגורים והעבודה של הנפגע.