ישראל הצטרפה לאמנת מועצת אירופה בדבר פשעי מחשב

 
|14/04/2016 |

​הממשלה אישרה היום את הצטרפותה של מדינת ישראל לאמנת מועצת אירופה מס' 185 בדבר פשעי מחשב. האמנה, המכונה "אמנת בודפשט", נחתמה בשנת 2001, ונפתחה להצטרפות מדינות שאינן חברות במועצת אירופה. עד כה חתמו על האמנה 54 מדינות, ורובן אף אשררו אותה.


​אמנת בודפשט (Convention on Cybercrime) היא האמנה המרכזית בתחום פשיעת הסייבר. היא גובשה במטרה ליצור מדיניות אכיפה פלילית משותפת ביחס לפשיעה במרחב הסייבר, ולחזק את שיתוף הפעולה הבין-לאומי בתחום. האמנה מכילה הוראות מתחום הדין המהותי, סדרי הדין והעזרה המשפטית בין מדינות.

לב לבה של האמנה הוא מרכז 24/7 (24/7 Network) למתן עזרה משפטית בין מדינות. מדובר במנגנון שיתוף פעולה מיידי, שנועד לאפשר שמירת ראיות דיגיטליות ולהקפיא מצב דברים קיים ביחס לראיות הנאגרות בשרתים מחוץ לטריטוריה של מדינה חוקרת. בכך, ניתן יהיה להקל על חקירות במקרים בהם ראיות דיגיטליות עלולות להתנדף בהמתנה לטיפול.

 

בנוסף, האמנה מאפשרת חדירה לחומר שנאגר במחשב המצוי במדינה אחרת חברת האמנה, כאשר מדובר במחשב הפתוח לכלל הציבור או כאשר מתקבלת הסכמה מטעם המחזיק בחומר. האמנה מאפשרת לבקש הסגרה בגין עבירות המחשב המנויות בה, וזאת ממדינות שאין לישראל הסכם הסגרה עמן.

 

ככלל, אמנת בודפשט מאפשרת לקבל מכל חברה אחרת באמנה עזרה משפטית בנושא איסוף ראיות דיגיטליות בנוגע לכל עבירה (לאו דווקא עבירות מחשב מובהקות). לכן, מדובר בהרחבת האפשרות לקבל עזרה משפטית גם ממדינות עמן לא חתומה ישראל על אמנות לעזרה משפטית.

 

ההצטרפות צפויה לשדרג את יכולתן של רשויות החקירה לאסוף ראיות דיגיטליות האגורות מחוץ לטריטוריה של מדינת ישראל. ההצטרפות לאמנה חשובה למיצובה של מדינת ישראל בשדה האכיפה הפלילית הבין-לאומית בתחום הסייבר, ועולה בקנה אחד עם חזון הממשלה למצב את ישראל בין המדינות המובילות בעולם בתחום.

 

תהליך ההצטרפות לאמנת מועצת אירופה כלל עבודה בין-משרדית ממושכת, בהובלת משרד המשפטים (יחידת הסייבר והמחלקה הבינלאומית בפרקליטות, מחלקת ייעוץ וחקיקה (בינלאומי) ומחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי)), משרד החוץ ומטה הסייבר הלאומי במשרד רה"מ. יצוין כי ישראל תצטרף לאמנה בכפוף למספר הסתייגויות, המפורטות בהחלטת הממשלה, ואשר מותרות על פי האמנה.

 

לאמנת מועצת אירופה בדבר פשעי מחשב