העליון דחה את ערעוריהם של האחים בן משה שהורשעו בעבירות סחיטה באיומים

 
|14/02/2018 |

​בית המשפט העליון דחה את ערעוריהם של אחים שהורשעו בעבירות סחיטה באיומים. בית המשפט קבע כי נוכח אי-התייצבותם של האחים לחלק מהדיונים בעניינם, ונוכח החלטתם להורות לבאי כוחם להימנע מחקירת העדים – לא ניתן לזהות פגיעה בזכויותיהם הדיוניות.​​

​האחים אייל ומשה בן משה הורשעו בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בכך שבמסגרת סכסוך שפרץ בינם לבין שותפיהם לעסקי ההימורים בלתי חוקיים, סחטו האחים באיומים מאחד השותפים סכומי כסף. כמו כן הם הורשעו בניסיון להשתלט על קו חלוקת פיתות למסעדות וסחיטה באיומים של בעל הקו.


האחים ערערו לבית המשפט העליון, וטענתם המרכזית הייתה שמספר עדויות נשמעו כאשר האחים בן משה נעדרו מהדיון, בשל אי הבאתם לאולם בידי שב"ס. בעקבות זאת, הורו האחים לבאי כוחם שלא לחקור בחקירה נגדית כמה מעדי התביעה.


בית המשפט העליון דחה את הטענה וקבע, כי לאחים ניתנה הזדמנות להתייצב למשפטם, אך הם החליטו פעם אחר פעם להגיע לדיונים אך ורק בדרך שנראתה בעיניהם. בית המשפט קבע, כי בנסיבות אלה יש לומר, שהאחים ויתרו על זכותם להיות נוכחים באותם דיונים, ולפיכך לא נפגעה זכותם להליך הוגן.


באופן דומה קבע בית המשפט כי משהחליטו האחים להורות לבאי-כוחם להימנע מחקירת העדים, קשה לזהות פגיעה בזכויותיהם. בית המשפט קיבל את טענת המדינה שהרושם שנוצר הוא שהחלטתם של האחים שלא לאפשר חקירה של העדים קשורה לניסיונם להשפיע על אופן ניהול המשפט ולהכתיב את אופן הגעתם לדיונים.


השופט עמית כתב בפסק הדין: "לעיתים אין מנוס מניהול תקיף של ההליך נוכח "תרגילים" של בעלי דין אשר מנסים, משיקולים ומאינטרסים שונים, לתקוע מקלות בגלגלי ההליך השיפוטי... אך שופט הערכאה הדיונית לא יירא ולא יחת מפני התנהגות והתנהלות שמטרתה להלך אימים על בית המשפט... תפקידנו-שלנו כערכאת ערעור הוא ליתן גיבוי לשופט הערכאה הדיונית אשר עושה שימוש מושכל ב"ארגז הכלים שהמחוקק העמיד לרשותו על מנת לאחוז ברסן המשפט".


ביחס לאישום הסחיטה הנוסף, בית המשפט העליון השתמש, באופן נדיר, בסמכות הקיימת לבית המשפט הדן בערעור והרשיע את האחים בן משה בעבירות נוספות - לרבות עבירה נוספת של סחיטה באיומים - שלא הואשמו בהן בכתב האישום, אך אשמתם התגלתה מן העובדות שהוכחו.


בית המשפט קיבל את ערעורו של אחד המערערים, דוד שריקי, בקשר להרשעתו בעבירת סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, וזיכה אותו מעבירה זו. בית המשפט דחה את ערעוריהם של ארבעה מערערים נוספים והותיר את כל העונשים שהטיל בית המשפט המחוזי על כנם.


התיק נוהל על ידי עו"ד גיא רוסו מפרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי) ובדיון בערעור על ידי עו"ד אופיר טישלר מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה.