כתב עת משפט מפתח

 

כתב העת "משפט מפתח" הינו כתב העת של פרקליטות המדינה.

 

כתב העת מקבץ מאמרים ממגוון רחב של תחומים ונושאים המצויים בליבת העשייה של הפרקליטות. הוא מציע, בין היתר, סקירת מגמות בפסיקה ובחקיקה והתבוננות מעמיקה בתחומי עיסוק חדשים ובנושאים המעסיקים את הפרקליטים בשגרה.