הנחיות פרקליט המדינה

 

הנחיות פרקליט המדינה פורסמו לראשונה לפני למעלה מעשרים שנים. מקבץ ההנחיות נועד לתת ביטוי לתורת הפרקליטות ומסורת העבודה שנבנתה נדבך על גבי נדבך במשך שנים.

במהלך החודשים האחרונים החלה הפרקליטות בעבודת מטה מקיפה לצורך עדכון הנחיות פרקליט המדינה בתחום הפלילי וכתיבה של עשרות הנחיות חדשות בנושאים שונים בתחום זה.​​​​​​​​​​​​​​​​​


עבודת הפרקליטות מעצם טיבה, מחייבת מעקב שוטף אחר שינויי החוק והפסיקה, והפרקליטות עושה כל אשר ניתן על-מנת להנחות בהתאם להם, ולעדכן את ההנחיות בצורה נוחה, לשימוש יעיל של הפרקליטים, היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה והתובעים. ההנחיות כולן באות להוסיף על הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ויש לקראן בכפוף להנחיות אלה.
 
לתורת הפרקליטות צדדים נורמטיביים וערכיים – הייצוג הראוי בבית המשפט; ההתייחסות הנאותה לצד שכנגד, לנפגע העבירה ולאזרח; כללי האתיקה הייחודיים לפרקליט; וצדדים מעשיים, כגון אופן ההופעה והייצוג של המדינה בכל הערכאות השיפוטיות.

בתחום הפלילי, הנחיות פרקליט המדינה נועדו להתוות את מדיניות התביעה הכללית ובפרסומן יש כדי לקדם אחידות, שקיפות, ודאות ותקינות מנהלית. בנוסף, ההנחיות נועדו לסייע לפרקליט באופן שוטף בהתמודדות עם אתגרים מקצועיים במהלך עבודתו היומיומית.

בתחום האזרחי, הנחיות פרקליט המדינה יסייעו בהתווית מדיניות אחידה בין כלל באי הכוח מטעם המדינה.

איתור הנחייה