סטודנטים

 

בפרקליטות עובדים כ-100 סטודנטים במגוון תפקידים. אופן ההעסקה של סטודנטים בפרקליטות זהה לאופן העסקת סטודנטים במשרד המשפטים. לפי חוזר נציבות שירות המדינה, סטודנטים יועסקו בביצוע מטלות ותפקידים הקרובים לתחומי לימודיהם או בפרויקטים מיוחדים שיקבלו אישור מוקדם מטעם הנציבות.​


  • משרות הסטודנט במשרד המשפטים מיועדות לסטודנטים בתואר ראשון או שני, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. סטודנט המחזיק בתואר ראשון ונרשם ללימודי תואר ראשון נוסף לא יהיה זכאי לעבוד במשרת סטודנט.
  • היקף משרת סטודנט הינו בין 120-60 שעות חודשיות. סטודנט יקבל את שכרו לפי שעה, כאשר השכר ייקבע בהתאם להסכם הקיבוצי וייגזר מרמת התואר הנלמד (ראשון או שני), משנת הלימוד וותק בשירות בצה"ל / שירות לאומי. 
  • תקופת העסקה של סטודנט לתואר ראשון לא תעלה על שלוש שנים ושל סטודנט לתואר שני – לא תעלה על שנתיים.
  • לסטודנט ישולם כל חודש תשלום עבור ימי הבראה, ביגוד וחופשה, לפי שעות עבודתו בפועל.
  • סטודנט יהיה זכאי לתוספת מעונות וקצובת נסיעה בהתאם לחוק.

 

למשרות הפנויות לסטודנטים בפרקליטות