מתמחים

 
​הפרקליטות, על כל יחידותיה, קולטת כ-350 מתמחים חדשים כל שנה, במועדי מרץ וספטמבר.
הליך לקליטת מועמדים להתמחות בפרקליטות מתבצע באופן זהה לקליטת מתמחים בכל יחידות משרד המשפטים.

חוברת מידע למועמד להתמחות ​

להגשת מועמדות להתמחות היכנסו לאתר קודקס​

תנאי לקבלת מועמדות

 

תלמידי שנה ג' ואילך יכולים להגיש מועמדות להתמחות.

 
חובה למסור בעת הגשת המועמדות גיליון ציונים של שתי שנות לימוד לפחות מאוניברסיטה או מכללה מוכרת.  
 

אופן הגשת המועמדות

 
 • הפרקליטות פועלת באמצעות אתר קודקס, שזכה במכרז, על מנת לקדם הליך שיוויוני במיון וגיוס מועמדים להתמחות.
 • הגשת מועמדות ליחידות הפרקליטות מתבצעת באמצעות מילוי תיק אישי באתר קודקס (תחת "סטודנטים"), בצירוף גיליון ציונים העדכני ליום הגשת המועמדות מהמוסד האקדמי.
 • יש להגיש מועמדות לכל יחידה בנפרד.
 • נתוני המועמדים יועמדו לעיונם של עובדי הפרקליטות האמונים על הליכי המיון והקליטה.
 

  הליך הבחירה

 
 • הליכי המיון והבחירה ייקבעו על ידי היחידות עצמן. 
 • ההחלטה בדבר זימון מועמד לראיון תיקבע על ידי היחידות, בהתאם לנתונים הרלוונטיים לכל יחידה. בין היתר, יינתן משקל להישגים לימודיים, קורות החיים, תרומה לקהילה והמלצות.
 • הראיונות יתקיימו במסגרת ועדה (שתוקם בכל יחידה) אשר תבחן את התאמת המועמדים להתמחות על פי ההתרשמות מן המועמד, לצד הקריטריונים שצוינו לעיל.
 • מועמדים שייבחרו ישובצו כמתמחים בהתאם לצרכי המשרד.
 • מועמדים שייבחרו להתמחות ביחידה אחת במשרדנו, יתבקשו להתחייב בכתב להתמחות באותה יחידה ואז ייגרעו מהמאגר.
 • התמחותם של מועמדים שנבחרו ויתחייבו להתמחות ביחידה אחת במשרדנו תבוטל לאלתר אם יסתבר שלאחר קבלתם להתמחות הגיעו לראיונות ביחידות נוספות של המשרד, והם לא יוכלו להתמחות במשרד המשפטים.
 • כל מועמד שיש לו קרוב משפחה אשר מועסק במשרד המשפטים, מועמדותו תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) התשס"ח- 2007.
 • כתנאי להתחלת התמחות במועדים הנ"ל יידרש היתר להתמחות מלשכת עורכי הדין. 
 
ראיונות להתמחות בשנת 2019 (מועדי מרץ וספטמבר) יחלו בתאריך 15/03/2018. 

 • משרות התמחות פתוחות לשנת 2018

כתבו עלינו:

 שוב ריבוי נכשלים בבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין: רק 44% עברו


ענת רואה | כלכליסט | פורסם 03/05/17

 

בחינות לשכת עורכי הדין: מבין מקומות ההתמחות, אחוז המעבר הגבוה ביותר היה בפרקליטויות

 
אפרת נוימן | TheMarker | פורסם 08/05/16 
 

סטודנטים למשפטים מסתנוורים משולחן סנוקר במשרד פרטי - הפרקליטות נוצצת פחות​

 
 אפרת נוימן | TheMarker | פורסם 16/09/15
 
איתור התמחות