עובדים מנהליים

 

בפרקליטות עובדים כ-250 עובדים מנהליים.

העובדים המנהליים בפרקליטות נמצאים בשנים האחרונות בתהליכי שינוי של הליכי המיון והקליטה, תהליכי ההכשרה והעבודה של עובדים חדשים ו-ותיקים. מטרת תהליכים אלה היא להתאים את עבודת המנהלה לעידן הדיגיטלי ולצרכי הארגון.


במסגרת זו הועברו לראשונה:
  • קורסי הכשרה משפטית בסיסית בעשרה מחוזות, שכללו  תכנים בנושא ביסוס תפיסת תפקיד הכוללת התמקצעות בתחומי העיסוק, העשרת הידע המקצועי והגדרת רמת המקצועיות הנדרשת לעבודה בפרקליטות.
  • קורס ניהול למנהלים בדרוג המנהלי ולעתודה ניהולית.
  • ימי עיון בנושאים מקצועיים ובנושא תפיסת השירות.
  • הוטמעו תהליכי עבודה עדכניים ומחשובים.
  • הוטמעו תהליכי בקרה פנימיים וחיצוניים.

 

העבודה במזכירויות בפרקליטות משמעותית ומאתגרת, מלווה בתחושות שליחות, מחוייבות ואחריות, בזיקה לעשיית הפרקליטות בתחום אכיפת החוק.

 

לרוב, עובדים מנהליים מתקבלים לעבודה בפרקליטות במסגרת מכרזים של נציבות שירות המדינה. עם זאת, לעיתים מתפנות משרות זמניות המפורסמות באתר משרד המשפטים ובאתר הפרקליטות.
אנו מזמינים אתכם לחפש את המשרה הבאה שלכם בפרקליטות המדינה.

משרות בהליך מכרזי

מכרזים פומביים מתפרסמים לצורך איוש משרות פנויות ומיועדים לכלל האוכלוסייה, על בסיס עקרונות של הזדמנות שווה, הגינות ואובייקטיביות ועל מנת להבטיח כי ייבחרו למשרות המועמדים הטובים, המוכשרים והמתאימים ביותר.
הגשת מועמדות למכרזים תתבצע באמצעות המערכת המקוונת באתר נציבות שירות המדינה.
 

משרות ללא הליך מכרזי

משרות המתפנות לפרקי זמן קצובים, ללא הליך מכרזי.