דרושים

 

בפרקליטות כ-1,800 עובדים, בהם כ-1,000 פרקליטים, כ-250 עובדים מנהליים, כ-40 חוקרים במחלקה לחקירות שוטרים, כ-350 מתמחים, כ-100 סטודנטים וכ-70 בני ובנות שירות.

 

אולי המשרה הבאה שלך ממתינה אצלנו?​​​​​​​​​​​​


מכרזים פומביים מתפרסמים לצורך איוש משרות פנויות ומיועדים לכלל האוכלוסייה, על בסיס עקרונות של הזדמנות שווה, הגינות ואובייקטיביות ועל מנת להבטיח כי ייבחרו למשרות המועמדים הטובים, המוכשרים והמתאימים ביותר.

הגשת מועמדות למכרזים תתבצע באמצעות המערכת המקוונת באתר נציבות שירות המדינה.


משרות ללא הליך מכרזי

משרות המתפנות לפרקי זמן קצובים, ללא הליך מכרזי.

  • לאיתור משרות באתר נציבות שירות המדינה.
 

 

סטודנטים
מתמחים
שירות לאומי
תובעים חיצוניים


​​

"יום בחיי" עו"ד מייסא זועבי, פרקליטה בפרקליטות מחוז צפון:
"יום בחיי" עו"ד נעמי משאשה, פרקליטה בפרקליטות מחוז מרכז (פלילי)

"יום בחיי" עו"ד פנחס גורט, פרקליט בפרקליטות מחוז ירושלים (פלילי)