פרקליטים

 
​בפרקליטות עובדים למעלה מ-950 פרקליטים. 
לרוב, מתקבלים הפרקליטים לעבודה בפרקליטות במסגרת מכרזים של נציבות שירות המדינה, הנקראים גם "מכרזי מאגר". עם זאת, לעיתים נפתחות משרות זמניות המפורסמות באתר משרד המשפטים ובאתר הפרקליטות.

כמה עובדות על הפרקליטים בפרקליטות המדינה

  • כ-45% מהפרקליטים מועסקים במחוזות הפליליים, כ-26% מועסקים במחוזות האזרחיים ו-29% מועסקים ביחידות המטה.
  • נשים מהוות 67% מכלל הפרקליטים בכל הדרגות ו-55% בתפקידי הניהול הבכירים בפרקליטות. ​אחוז הנשים בקרב ההנהלה הבכירה בפרקליטות, גבוה משמעותית מאחוז הנשים בקרב ההנהלה הבכירה בשירות המדינה.
  • הפרקליטות היא גוף צעיר יחסית. בחמש השנים האחרונות נקלטו בפרקליטות למעלה מ-260 פרקליטים חדשים. כמחצית מהפרקליטים הם בני פחות מ-39.
  • בשנת 2015 חל גידול של כ-13% במספר בני המיעוטים המועסקים בפרקליטות. בפרקליטות עובדים כ- 120 בני מיעוטים, למעלה ממחציתם פרקליטים.

משרות בהליך מכרזי

מכרזים פומביים מתפרסמים לצורך איוש משרות פנויות ומיועדים לכלל האוכלוסייה, על בסיס עקרונות של הזדמנות שווה, הגינות ואובייקטיביות ועל מנת להבטיח כי ייבחרו למשרות המועמדים הטובים, המוכשרים והמתאימים ביותר. הגשת מועמדות למכרזים תתבצע באמצעות המערכת המקוונת באתר נציבות שירות המדינה.
 

משרות ללא הליך מכרזי

משרות המתפנות לפרקי זמן קצובים, ללא הליך מכרזי.