מידע שימושי

 

כתבות מרכזיות

  • מידע לנאשם


    ​​הבקשה לעיכוב הליכים מוגשת על ידי הנאשם עצמו או באמצעות מיופה כוחו. לעתים בקשות מוגשות על ידי התביעה. על הבקשה להיות מוגשת בנוגע להליך הפלילי, בכל עת שלאחר הגשת כתב האישום וטרם שניתנה הכרעת דין בתיק.

  • מידע לנפגע עבירה


    ​על פי חוק זכויות נפגעי עבירה רשאי כל נפגע עבירה שביקש זאת לקבל הודעה על כך שעוכבו ההליכים הפליליים כנגד הנאשם בתיק בו בוצעה העבירה נגדו. לנפגע עבירת מין או אלימות חמורה עומדות זכות נוספת של הבעת עמדה בכתב.
  • הנחיות


    ​עיכוב הליכים בהליך פלילי מוסדר בחוק בסדר הדין הפלילי. לצד החוק, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מנחות את גופי התביעה בדבר יישום החוק והשיקולים השונים אותם יש לשקול בטרם החלטה בנושא.