אודות המחלקה

 

אודות

המחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה מהווה ראש חץ במאבק הישראלי בעבריינות הבינלאומית. המחלקה פועלת להעצים את שיתוף הפעולה הבינלאומי במאבק בפשיעה החמורה, המאורגנת וחוצת הגבולות, ולהעמיק את חלקה של ישראל בשיתוף פעולה זה. המחלקה מרכזת ומובילה גם את קשרי התביעה הישראלית עם רשויות תביעה מקבילות במדינות זרות, כמו גם עם ארגוני תביעה בינלאומיים.

 

מידע שימושי​על סדר היום