חטיפת ילד לישראל

 

​חטיפת ילד ממדינה זרה לישראל


תפקיד הרשות המרכזית

  • במקרה בו נחטף ילד ממדינה זרה לישראל על ידי אחד ההורים, על ההורה השני לפנות בהקדם לרשות המרכזית של אותה מדינה, או לחילופין לרשות המרכזית בישראל, כדי שזו תנסה לאתר את הילד החטוף. הרשות המרכזית בישראל יכולה, לבקשת ההורה השני, לפנות להורה החוטף ולהודיע לו על כוונת ההורה השני לפתוח נגדו בישראל, בהליכים לפי אמנת האג, אם הילד לא יוחזר.
     

פעולות שההורה הנותר יכול לבצע בעצמו

  • בפני ההורה הנותר קיימת האפשרות לפנות באופן ישיר לעורך דין בישראל העוסק בתיקי אמנת האג אשר יטפל בהליכים המשפטיים בישראל.

    להלן רשימת עורכי דין בישראל, העוסקים בתיקי אמנת האג, אשר יכולים לסייע להורה שילדו נחטף:

 

רשימת עורכי דין באנגלית​