יחידת עררים

 

אודות

יחידת עררים הינה יחידה בפרקליטות המדינה אשר אחראית על הטיפול בכל העררים הפליליים המוגשים על החלטות גופי החקירה והתביעה במדינת ישראל.