המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה

 

אודות

המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה (מיסודה של המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין) היא יחידת מטה בפרקליטות המדינה, המטפלת בהנחיית התביעה הפלילית במשרדי הממשלה והרשויות המקומיות ברחבי הארץ, בניהול ההליכים בגין עבירות אסדרתיות בתחומים הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים. כן מטפלת המחלקה באופן ישיר בתיקים נבחרים שעניינם עבירות סביבתיות בבתי משפט השלום ובתי משפט מחוזיים בכל הארץ.ומופיעה בבית המשפט העליון בכלל התיקים המטופלים על-ידי תובעים אלה.

 

​על סדר היום