אודות

 
המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה (מיסודה של המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין) היא יחידת מטה בפרקליטות המדינה, המטפלת בהנחיית התביעה הפלילית במשרדי הממשלה והרשויות המקומיות ברחבי הארץ, בניהול ההליכים בגין עבירות אסדרתיות בתחומים הכלכליים, הסביבתיים והחברתיים. כן מטפלת המחלקה באופן ישיר בתיקים נבחרים שעניינם עבירות סביבתיות בבתי משפט השלום ובתי משפט מחוזיים בכל הארץ.ומופיעה בבית המשפט העליון בכלל התיקים המטופלים על-ידי תובעים אלה.


המחלקה משמשת כיחידת מטה בפרקליטות המדינה, אשר מונתה, בשנת 2006, על ידי היועץ המשפטי לממשלה להיות זרועו הארוכה בכל הנוגע לגיבוש מדיניות האכיפה והתביעה בתחום התכנון והבניה וליישומה. בשנת 2017, הורחבה פעילות המחלקה וכיום היא עוסקת בהנחייתם של כלל התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה, במשרדי הממשלה, יחידות הסמך, התאגידים הסטטוטוריים והרשויות המקומיות, בהסמכתם ובהכשרתם.

בזרועה האחת, מנחים איפוא פרקליטי המחלקה מקצועית את מערך התביעה וכלל התובעים בעבירות התכנון והבניה. במישור המקומי, המדובר בכ-126 ועדות מקומיות במסגרתם פועלים כ-200 תובעים מקומיים המנהלים למעלה מ-10,000 הליכים שונים מדי שנה. 

בנוסף, המחלקה מפעילה בתחום זה, באופן ישיר, את התביעה הפלילית. פרקליטי המחלקה מאשרים הגשת כתבי אישום, הסדרים לעונש והליכים שונים המוגשים מטעם המדינה בתיקים בעלי חשיבות משפטית וציבורית. בין היתר, טיפלה המחלקה בתופעות כגון גני אירועים בלתי חוקיים.

המחלקה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם מנהל התכנון במשרד האוצר בהליך הסמכת הוועדות המקומיות כוועדות עצמאיות לפי חוק התכנון והבניה. כמו כן, הובילה המחלקה, יחד עם מנהל תכנון, מפעם השפלה, והיחידה הארצית לפיקוח על הבניה, את הליך גיבוש מדיניות האכיפה בוועדות השונות וכעת היא שותפה להובלת הליך הטמעת המדיניות. 

כן נטלו פרקליטי המחלקה חלק מרכזי בהובלת תיקון 116 לחוק התכנון והבניה שהתקבל בכנסת לאחרונה ושמטרתו לחולל שינוי דרמטי בתחום אכיפת דיני התכנון והבניה בארץ, בין היתר על ידי הגברת האכיפה הכלכלית, החמרת הסנקציות על מחוללי הפשיעה והגברת האפקטיביות של ההליכים השונים הנתונים בידי גורמי האכיפה.

בזרועה האחרת, עוסקת המחלקה בהנחיה, הכשרה והדרכה של כלל התובעים במשרדי הממשלה, יחידות הסמך והתאגידים הסטטוטוריים והרשויות המקומיות, בתחומים אסדרתיים שונים כגון הגנת הסביבה, חוקי עבודה, רישוי עסקים, חוקים כלכליים, תחבורה, בריאות, חקלאות, צער בעלי חיים ועוד. המחלקה אמונה על קביעת אמות מידה אחידות לפעולת התובעים ותורת הפעלה אחודה ברוח אתוס הפרקליטות. בתחום זה אחראית המחלקה על כ-250 תובעים ברשויות המקומיות ועוד כ-200 תובעים במשרדי הממשלה. 

נוסף על היותם ממונים על התובעים, פרקליטי המחלקה מופיעים בהליכים בבית המשפט העליון, בערעורים ובבקשות רשות ערעור על פסקי דין והחלטות בכלל התחומים שהמחלקה מופקדת עליהם. כמו כן, פרקליטי המחלקה מנהלים בערכאה ראשונה או ערכאת ערעור, תיקים בעלי מורכבות משפטית או ענין ציבורי מיוחד. כגון תיקים שעניינם תופעות רוחביות של עבריינות בתחום התכנון והבניה והרישוי, תיקי שחיתות של העוסקים בתחום התכנון והבניה, וכן תיקים בעלי חומרה מיוחדת בתחומי האסדרה הנוספים המצויים תחת אחריותה, כמו למשל, צער בעלי חיים. המחלקה נוטלת חלק גם בקידום האכיפה המשולבת בתיקי עוון ופשע המטופלים בפרקליטות המחוז.

החל משנת 2012, המחלקה מטפלת גם בתיקים פלילים שעניינם עבירות סביבתיות, שנחקרו על ידי יחידות החקירה של המשרד להגנת הסביבה. במסגרת זו, מטפלת המחלקה, בין היתר, בבדיקת בקשות של התביעה של המשרד להגנת הסביבה לקבל את אישור פרקליט המדינה להעמדתן לדין של רשויות מקומיות ונושאי משרה בהן, ומנהלת, בכל הערכאות, תיקים נבחרים - מורכבים או בעלי חשיבות מיוחדת – נגד עבריינים בתחום. כך, למשל, מנהלת המחלקה את תיק הזיהום בנחל צין, השריפה בבז"ן ועוד. 

מבנה ותפקידים:

המחלקה מונה כיום מנהלת מחלקה, שני סגנים, ושלושה עשר פרקליטים, חמישה מתמחים, שתי עובדות מנהליות ושני בני/בנות שירות. המחלקה עתידה להתרחב בשנים הקרובות ולהשלים את איושה המלא.

 

 מציג תמונות

 
 • דבר מנהלת המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד בת אור כהנוביץ'

  חזון מנהלת המחלקה להנחיית תובעים בפרקליטות המדינה הוא להגביר את אמון הציבור במערכת המשפט באמצעות הבטחת פעילות תביעה ראויה, מבחינה מקצועית וערכית, באותם תחומים רבים המטופלים על ידי התובעים העירוניים והמדינתיים, ואשר יוצרים ממשק משמעותי של הציבור הרחב עם מערכת המשפט בכללותה. 

  בתחום התכנון והבניה החזון הוא להוביל לשינוי נורמטיבי בנושא שמירת דיני התכנון והבניה. דינים אלו מסדירים ומווסתים את השימושים השונים בקרקע תוך חתירה להשגת יעדים חשובים בתחומים שונים ומגוונים בחברה, בכלכלה, איכות החיים, הגנת הסביבה ועוד. אחת מתכליות האכיפה של דיני התכנון והבניה היא הגנות על תכליות התכנון ושמירת התנאים שיביאו להגשמתן באמצעות אכיפה מקצועית, הגונה, שקולה ואפקטיבית, זאת לצד התכלית של השמירה על שלטון החוק וחיזוק אמון הציבור במערכת האכיפה. 

  תיקון 116 לחוק התכנון והבניה, אשר התקבל בימים אלו בכנסת מהווה הזדמנות לשינוי נורמטיבי בהקשר זה. התיקון מעמיד לרשות התובע ארגז כלים נרחב ואפקטיבי יותר משהיה לאכיפת דיני התכנון והבניה. יחד עם הרתמות של כלל גורמי האכיפה, ניתן לזהות הזדמנות היסטורית להביא לשינוי מציאות בתחום עבירות התכנון והבניה בעשור הקרוב. 

  הרחבת סמכויות המחלקה להנחיה של כלל התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה, במשרד הממשלה, ביחידות השונות וברשויות המקומיות משקפת את החשיבות שבהקניית אמות מידה מקצועיות ואחידות בהפעלת סמכויות התביעה בישראל, ומהווה מוקד ענין נוסף בו המחלקה תתעמק ותעסוק בשנים הקרובות. 

  המחלקה מהווה כיום צומת מרתק בין דיסציפלינות שונות - המשפט האזרחי, המנהלי והפלילי, ונמצאת על פרשת דרכים חשובה הן מבחינת אכיפת דיני התכנון והבניה, הן מבחינת הרחבת סמכויותיה על כלל התובעים הפליליים משרדי הממשלה וברשויות המקומיות. 
  המחלקה מתברכת באנשי מקצוע מעולים ובקשרי חברות הדוקים ותמשיך לשמור על מאפיינים אלה, בצד המקצועיות הגבוהה וההכרה בחשיבות נושאים אלה לאיכות החיים של אזרחי ישראל. ​​​

  עו"ד בת-אור כהנוביץ' החלה את דרכה המשפטית בפרקליטות, כמתמחה של מנהל מחלקת הבג"צים דאז, השופט עוזי פוגלמן, ובהמשך שימשה במשך שש שנים עוזרת לפרקליטת המדינה דאז, השופטת בדימוס עדנה ארבל. בשנים 2006-2004 שימשה עוזרת למשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים דאז, שי ניצן. 

  בשנת 2006, עם הקמת המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה הצטרפה לגרעין המייסד של המחלקה, ובמסגרת זו עסקה בהנחיית תובעים, בגיבוש מדיניות והתווייתה, בטיפול והופעה בתיקים עקרוניים בבית המשפט העליון, בהובלת תחום ההדרכה לתובעים ועוד. 
  טרם תפקידה הנוכחי, שימשה במשך שנתיים כסגניתו של מנהל המחלקה הקודם, ובתחילת שנת 2017 מונתה למנהלת המחלקה להנחית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה.
  כהנוביץ' בעלת תואר ראשון ושני במשפטים מאוניברסיטת ת"א.