איתור תיק

 
מספר תיק:
2984/16
תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:
ביום 26.5.15 בסמוך לשעה 11, התאמנה א.א, על מכשיר סקי בחדר הכושר בדרום הארץ (להלן: "המתלוננת"). בשלב זה, הגיע החשוד ונעמד מאחורי המתלוננת, נתן מכה בישבנה ואמר למתלוננת "רואים שאת שומרת על עצמך ואת בכושר". המתלוננת ההמומה ביקשה מהחשוד שלא יגע בה. במעשיו אלו, ביצע החשוד במתלוננת מעשה מגונה שלא בהסכמתה החופשית לצורך גירוי, סיפוק או ביזוי מיני.
הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
מעשה מגונה- עבירה לפי סעיף 348(ג) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
נימוקים משתנים לסגירת התיק בהסדר:
החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה ואין לו עבר פלילי בחמש השנים האחרונות. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.
וכן כי מדובר ברף הנמוך של העבירה, תוך הסכמתה ורצונה של המתלוננת להסדר.
יחידה:
פרקליטות מחוז דרום (פלילי)
תנאי ההסדר:
פיצוי בסך 8,000 ₪ ומכתב התנצלות למתלוננת.