איתור תיק

 
מספר תיק:
1172/14
תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:
במהלך ויכוח בין החשוד למתלונן, אחר שהחשוד סבר כי המתלונן מבקש להכותו, הכה החשוד באפו של המתלונן וגרם לו לסטייה בגשר האף.
הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
תקיפה הגורמת חבלה ממשית- עבירה לפי סעיף 380 לחוק העונשין- התשל"ז 1977.
נימוקים משתנים לסגירת התיק בהסדר:
המתלונן הביע הסכמה להסדר וכן נלקחו בחשבון גילו הצעיר של החשוד ורצונו להתגייס לצה"ל.
יחידה:
פרקליטות מחוז מרכז (פלילי)
תנאי ההסדר:
פיצוי למתלונן בסך 4,000 ש"ח ומכתב התנצלות מטעם החשוד.