איתור תיק

 
מספר תיק:
6391/10
תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:
החשודה הינה חוקרת משטרה. במסגרת חקירת תיק תקיפה, התברר כי התקיפה התרחשה ברחבת פיצוציה השייכת לאחיה של החוקרת. הנ"ל לא דיווחה למפקדיה על הקשר בינה לבין בעל הפיצוציה וכן נמנעה מביצוע פעולת חקירה משמעותית שהייתה קושרת את הפיצוציה לאירוע (תפיסת סרטוני מצלמות אבטחה של הפיצוציה).
הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
הפרת אמונים - עבירה לפי סעיף 284 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
נימוקים משתנים לסגירת התיק בהסדר:
יחידה:
פרקליטות המדינה - המחלקה לחקירות שוטרים
תנאי ההסדר:
החשודה הודתה שביצעה את העובדות המהוות עבירה ושילמה תשלום בסך 2,000 ₪ לאוצר המדינה.