איתור תיק

 
מספר תיק:
4195/14
תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:
החשוד השכיר חדר שבבעלותו לאדם אחר, תמורת דמי שכירות של 1,700 ש"ח, שבהמשך עלו ל 2,500 ש"ח. בנוסף, ערך החשוד חוזה שכירות פיקטיבי עליו חתם בשם השוכר, לפיו הוא משכיר את החדר תמורת דמי שכירות של 3,500 ש"ח - זאת על-מנת לזכות בהנחה משמעותית (של 90%) בארנונה, בשל קצבת הנכות של השוכר.
הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
1. זיוף - עבירה לפי סעיף 418 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 2. שימוש במסמך מסויף - עבירה לפי סעיף 420 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 3. קבלת דבר במרמה - עבירה לפי סעיף 415 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
נימוקים משתנים לסגירת התיק בהסדר:
החשוד הודה בביצוע העבירה
אין עבר פלילי ב-5 שנים האחרונות
אין חקירות ו/או משפטים תלויים ועומדים נגדו.
יחידה:
פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי)
תנאי ההסדר:
1. תשלום פיצוי למתלונן בסכום 3,000 ש"ח. 2. קנס בסכום של 2,000 ש"ח לאוצר המדינה. 3. התחייבות להימנע מביצוע עבירה לתקופה של 6 חודשים.