איתור תיק

 
מספר תיק:
9762/14
תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:
בחודש נובמבר 2014, בעת ששימשה החשודה כסייעת בגן ילדים בכפר סבא, משכה בשערות ראשו של קטין יליד 2011, חניך בגן.
הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
תקיפה סתם - עבירה לפי סעיף 379 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
נימוקים משתנים לסגירת התיק בהסדר:
אמו של נפגע העבירה מעוניינת בהליך ההסדר המותנה ומודעת לפרטיו, מצוקה נפשית שבו הייתה החשודה, דיווח מיידי של החשודה לגננת, ממש רגעים ספורים לאחר האירוע.
יחידה:
פרקליטות מחוז מרכז (פלילי)
תנאי ההסדר:
1. פיצוי בסך 3,000 ש"ח לקטין. 2. מכתב התנצלות. 3. התחייבות שלא לעסוק בכל עבודה עם קטינים במשך שנה. 4. התחייבות להימנע מעבירה לתקופה של שנה.