איתור תיק

 
מספר תיק:
312/14
תיאור העובדות המהוות עבירה שבהן הודה החשוד:
במועד הרלוונטי לאישום, שימשה החשודה כמטפלת בגן ילדים בקבוץ בצפון הארץ. באותה עת, טופלה בגן הנ"ל פעוטה ילידת 2013. בבוקר יום 6.1.14, הבחינה החשודה בפעוטה, שזחלה בסמוך לאחד משעריו הפנימיים של הגן, אך אף על פי כן, סגרה ברשלנות את השער, ואחת מאצבעות כף יד ימין של הפעוטה נתפסה בו, וקצה האצבע נקטע. רשלנותה של החשודה באה לידי ביטוי בכך, שלא נתנה דעתה במידה הולמת לסמיכות הפעוטה לשער בעת סגירתו. החשודה, במעשים כמתואר לעיל, גרמה ברשלנותה חבלה לאדם.
הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:
חבלה ברשלנות – עבירה לפי סעיף 341 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
נימוקים משתנים לסגירת התיק בהסדר:
עמדת הורי הנפגעת שהסכימו להסדר המוצע, ההסדר נערך לאחר שנמצא כי אין בו כדי להקל ביחס למדיניות האכיפה הנוהגת, הורי הפעוטה הנפגעת פוצו ע"י חברת ביטוח בשיעור של 50,000 ש"ח, מידת רשלנות נמוכה מצד החשודה.
יחידה:
פרקליטות מחוז צפון (פלילי)
תנאי ההסדר:
קנס בסך 500 ש"ח.